Tržaški Porto Vecchio
Search
Close this search box.

Tržaški Mestni Pomorski Muzej V Starem Pristanišču

Magazzino 26 (Warehouse 26), detail of the external view of the building

Poznati Trst pomeni poznati tudi njegovo edinstveno vez z morjem, ki ni nikoli daleč, saj je tesno vpeto v vsakdanje življenje, kulturo, zgodovino in gospodarski razvoj mesta.

Pomorski muzej te odnose predstavlja skozi bogato zbirko eksponatov, kot so makete, instrumenti, slike, skice, dokumenti, fotografije, knjige, ladijski dnevniki in predmeti z ladij, pomorske karte in še mnogo več.

Muzej, ki je bil ustanovljen leta 1904, se je v preteklosti večkrat selil, danes pa je zasidran v Skladišču 26 v Starem pristanišču. V pristaniškem kompleksu, zgrajenem v drugi polovici 19. stoletja za utrditev vloge Trsta kot glavnega izhoda na morje in trgovskega vozlišča Avstro-ogrske monarhije, je Skladišče 26 največja stavba, katere posrečena mešanica elegance in funkcionalnosti predstavlja enega najznačilnejših primerov industrijske arhitekture tistega časa.
Skladišče so zgradili med letoma 1893 in 1897. Po prvotnih načrtih naj bi imelo tudi stolp s cinami in uro, zaradi česar bi spominjalo na Arzenal avstrijskega Lloyda in grad Miramare. S tem bi poudarili enotnost civilne in komercialne arhitekture v Trstu 19. stoletja. Skupna značilnost teh stavb je bila svojevrstna reinterpretacija srednjeveške arhitekture v funkcionalnem smislu, v kateri se prepletata praktičnost in udobje.
Bernhard Fiedler, Veduta del nuovo Arsenale del Lloyd Austriaco, litografia, stamp. J. Stoufs, c.1857
Bernhard Fiedler, Pogled na novi arzenal Avstrijskega Lloyda, litografija, tisk, J. Stoufs, okoli leta 1857

Stavba ima pravokoten tloris in pet etaž: klet, visoko pritličje in tri nadstropja, do katerih je bilo mogoče dostopati tudi s tovornimi dvigali.

Zgodovinsko funkcijo skladišča so danes prenovili in preoblikovali tako, da ustreza potrebam muzeja. V njem zdaj ni več skladišč blaga, pač pa muzej s skladišči, kakovostno oblikovana razstava, specializirana knjižnica Mario Marzari in delavnica.

Muzejska pot obiskovalce popelje skozi skrbno razdelane tematske sklope, ki ponujajo poglobljen vpogled v pomembne osebnosti in vidike, ki so zaznamovali zgodovino, gospodarstvo in družbo morja: od tehnološkega napredka do ladjarskih družb, od tradicionalnega ribolova do razvoja pristanišča se skozi te teme razkriva neločljiva povezanost mesta in morja.

Trst in njegovo pristanišče

Giuseppe Wulz, Veduta di Trieste dal mare, stampa fotografica, c.1880
Giuseppe Wulz, Pogled na Trst z morja, fototisk, okoli leta 1880

Zametki sodobnega Trsta in njegovega pristanišča segajo v čas, ko so Habsburžani uvedli neodvisno pomorsko politiko.

Leta 1717 je bil z razglasitvijo svobodne plovbe plovbi po Jadranu odpravljen beneški monopol nad trgovino. Dve leti kasneje sta Trst in Reka dobila status svobodnega pristanišča, kar je pomenilo oprostitev dajatev za blago, s katerem se je tam trgovalo. Leta 1769 je Marija Terezija to pravico razširila na celotno mesto in uvedla gospodarske politike ter urbanistične in infrastrukturne projekte. Zaradi teh izboljšav se je Trst iz preproste obmorske vasice hitro prelevil v glavno pristanišče cesarstva in tretje največje mesto po številu prebivalcev.

V naslednjih desetletjih so nastajali obrtniški cehi, podjetniške in društvene skupnosti ter ustanove, ki so spremljale nadaljnji razvoj območja. Ključnega pomena sta bila dokončanje železnice, ki je mesto povezala z Dunajem (1857) in odprtje Sueškega prekopa (1859-1869), ki je omogočil neposredno plovbo od Sredozemlja do Indijskega oceana in še dlje.

Giuseppe Wulz, Veduta di Trieste con la Stazione Meridionale, stampa fotografica, c.1890
Giuseppe Wulz, Pogled na Trst z južne železniške postaje, fototisk, okoli leta 1890

Leta 1863 se je začelo načrtovanje ambiciozno zastavljenega pristaniškega območja, ki bi podprlo hitro rastočo trgovinsko dejavnost. Inovativne tehnične in arhitekturne rešitve, ki so jih pri tem uporabili, so bile usklajene z urbanističnim načrtom, ki je pristaniško območje povezal z novim delom mesta.

Racionalno zasnovo stavb so še dodatno poudarile nove tehnike gradnje, kot je kombinacija kovinskih in zidanih konstrukcij, uporaba novih materialov, kot je armiran beton, ter vgradnja hidravličnih in elektromehanskih inštalacij. Trst je postal poligon za preizkušanje in uvajanje najpomembnejših inovacij tistega časa.

Dela so se končala ob koncu stoletja, ko se je pojavila potreba do nadaljnji širitvi v Miljski zaliv; pravkar zgrajeno pristanišče je tako postalo Staro pristanišče.

La flotta del Lloyd Austriaco a Trieste, litografia tratta da un dipinto, Weeser-Krell Kunstanstalt, c. 1911
Flota Avstrijskega Lloyda v Trstu, litografija po sliki, Weeser-Krell Kunstanstalt, okoli leta 1911

Tretje nadstropje

Pot se vije skozi tematske sklope, posvečene glavnim vsebinam muzeja. V njih so razstavljeni nekateri najpomembnejši eksponati muzejske zbirke.
Zgodovina mesta in pristanišča se medsebojno prepletata, hkrati pa se vključujeta v širši okvir mednarodnih dogodkov. Razstava nas s pomočjo značilnih elementov popelje v samo srce sveta, ki ga je oblikovalo pomorsko gospodarstvo. Diorama prikazuje podobo mesta v letu 1838, videoposnetki pa orišejo njegovo rast do današnjih dni in pomagajo razumeti njegove dinamike in družbene stvarnosti.

Tematski sklopi

Download brošuro

Priporoči

Museo del Mare

Porto Vecchio Trieste